Tuesday, March 13, 2012

Ямар их хоосон орон зай вэ...

Monday, March 12, 2012


Сэрүүхэн тэр нэгэн шөнө эргэж ирэхгүй 
Сэтгэлийн тэр нэгэн амраг эрэгж ирэхгүй 
Цэцэрлэгт алтангургалдайн дуулсан 
Цэнгэлтэй нэгэн аяыг ахин сонсохгүй
Хаврын тэр нэгэн шөнө арилан оджээ. 
Харьж ир Хүлээ гэж хэлэх нь өнгөрчээ
Зөөлөн намар цаг болчихоод л 
Зүсрэм бороо цутгасаар байна...