Saturday, August 30, 2008

Өндрийн саран манан дотроос сүүмийх нь.....

Өндрийн саран манан дотроос сүүмийх нь
Чөдрийн ганц морь шиг минь үзэгдэнэ
Чөдрийн ганц морь шиг минь манан дунд
Шүүдрийн усан дусал мэт үзэгдэнэ
Шүүдрийн усан дусал манан дунд
Өндрийн сарны нулимс мэт санадагдана
Өндрийн саран манан дотроос сүүмийх нь
Өчигдөрийн харсан марал мэт үзэгдэнэ
Өчигдөрийн харсан марал манан дунд
Холын нэгэн дурдатгал адил бодогдоно
Холын нэгэн дурдатгал манан дунд
Хоосон хэмээх үнэн чанар нь танигдана
1991 он